یار که بودی از عارف • Share

  Like
یار که بودی


یار که بودی

  متن آهنگ یار که بودی از عارف

  آن شب که تو بی من بودی ای گل نازم
  با آن بزم طلایی بگو یار که بودی
  آن شب که فکندی جان من بی دل
  در سوز جدایی گرفتار که بودی

  آغوشت در رقص طرب جای که بود
  در گوشت اوای دل آرای که بود
  آغوشت در رقص طرب جای که بود
  در گوشت اوای دل آرای که بود
  بی من ات بالا بلا کجا خرامی
  بی من از مینای لب از که باده نوشی

  آن شب که تو بی من بودی ای گل نازم
  با آن بزم طلایی بگو یار که بودی
  آن شب که فکندی جان من بی دل
  در سوز جدایی گرفتار که بودی

  بی من چه لبی بوسه زد از روی هوس بر رخت ای ماه جهانتاب
  بی من تو بگو لرزش غم از چه در افکندی برام گیسوی بی تاب
  بیا تا که به اشک غم به گلبرگ غمت شویم من آن گرد گنه را
  بیا جان مرا بستان مکن شعله صفت بر جا تو آن نور نگه را

  آن شب که تو بی من بودی ای گل نازم
  با آن بزم طلایی بگو یار که بودی
  آن شب که فکندی جان من بی دل
  در سوز جدایی گرفتار که بودیدانلود یار که بودی عارف

Suggest Correction of Yare Ke Boodi by Aref Name or Credits