چاره چیه؟ از شقایق (Claudia Lynx) • Share

  Like
چاره چیه؟


چاره چیه؟

  متن آهنگ چاره چیه؟ از شقایق (Claudia Lynx)

  یه روز و روزگاری یکی سر راه وامیستاد

  چشمم تو چشمش افتاد گفتم ای داد و بیداد

  ای فردای همون روز یکی گفتش اسیرم

  گفتش بی تو میمیرم میخوام تو رو بگیرم  حالا چاره چیه؟ درمون چی‌چیه؟

  میون این‌همه…عشق من کیه؟

  بابا این دیگه کیه… پس اون چی‌چیه؟!

  یکی بهم بگه عشق من کیه  حالا چاره چیه؟ درمون چی‌چیه؟

  میون این‌همه…عشق من کیه؟

  اِ وا این یکیه… پس اون چی‌چیه؟!

  یکی بهم بگه عشق من کیه  یکی عاشقه عشقه، دیگری نامه نوشته

  یک می‌گفت که از دار و ندارشم گذشته

  یکی از سفر اومد دوباره هدیه فرستاد

  می‌گفت بدون من یه روز براش یه سال گذشته  حالا چاره چیه؟ درمون چی‌چیه؟

  میون این‌همه…عشق من کیه؟

  اِ وا این یکیه… پس اون چی‌چیه؟!

  یکی بهم بگه عشق من کیه  حالا چاره چیه؟ درمون چی‌چیه؟

  میون این‌همه…عشق من کیه؟

  اِ وا این یکیه… پس اون چی‌چیه؟!

  یکی بهم بگه عشق من کیه  یکی از عاشقی اون یکی از قشنگی گفته

  نمی‌دونی که این دلم چه حرفا نشنفته

  یکی می‌گفت دلش می‌لرزید از دیدن چشمام

  آخه می‌گفت دوستم داشت تا حالا چیزی نگفته  حالا چاره چیه؟ درمون چی‌چیه؟

  میون این‌همه…عشق من کیه؟

  اِ وا این یکیه… پس اون چی‌چیه؟!

  یکی بهم بگه عشق من کیه  حالا چاره چیه؟ درمون چی‌چیه؟

  میون این‌همه…عشق من کیه؟

  اِ وا این یکیه… پس اون چی‌چیه؟!

  یکی بهم بگه عشق من کیهارسال آهنگ چاره چیه؟

Suggest Correction of Chare Chie Name or Credits