دل به تو بستم از مرتضی • Share

  Like
دل به تو بستم


دل به تو بستم

  متن آهنگ دل به تو بستم از مرتضی

  اگه عاشق و مستم اگه دیوونه هستم
  اگه خالیه دستم اگه بت می پرستم
  اگه خوبم بدم اینم که هستم
  نمی دونی بدون تو رو می پرستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستم

  بیا از من و از تو ما بسازیم
  بیا از قطره ها دریا بسازیم
  بیا دستاتو بگذار توی دستم
  که جز تو از همه خسته ی خستم
  بیا از من و از تو ما بسازیم
  بیا از قطره ها دریا بسازیم
  بیا دستاتو بگذار توی دستم
  که جز تو از همه خسته ی خستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستم


  اگه عاشق و مستم اگه دیوونه هستم
  اگه خالیه دستم اگه بت می پرستم
  اگه خوبم بدم اینم که هستم
  نمی دونی بدون تو رو می پرستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستم

  به جز تو در دلم عشق کسی نیست
  به جز تو در سر من هوسی نیست
  همون لحظه که من دل به تو بستم
  با عهد تو هزار تا عهد شکستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستم
  آره دل به تو بستم فقط تو رو می پرستمدانلود دل به تو بستم مرتضی

Suggest Correction of Del Beh To Bastam Name or Credits