نخلستان از امان الله تاجیک • Share

  Like
نخلستان


نخلستان

  متن آهنگ نخلستان از امان الله تاجیک

  کنون که آزرده ام از جدایی تو
  بیادم آید شب آشنایی تو
  در آنشب تابستان به گوشه نخلستان هلال مه پیدا بود
  ترانه قایقران به ساحل آبادان زبان عشق ما بود

  موج کف آلود برسینه رود شور آفرین بود زیبا بود
  تا با تو بودم آوای عودم شعرو سرودم گویا بود2

  بی تو شبانگاه ای تنها ام
  یدم همصبت ماه همراز ناهیدم2دانلود نخلستان امان الله تاجیک