نیلوفرانه از علیرضا افتخاری • Share

  Like
نیلوفرانه
 • آهنگ ساز : عباس خوشدل
 • تنظیم کننده : عباس خوشدل


نیلوفرانه

  متن آهنگ نیلوفرانه از علیرضا افتخاری

  خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن
  ز غمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن
  تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری
  شکسته قلب من جانا بعهد خود وفا کن


  خدایا بی پناهم
  ز تو جز تو نخواهم
  اگر عشقت گناه است
  ببین غرق گناهم
  دو دست دعا برآورده ام بسوی آسمانها
  که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشانها


  چونیلوفر عاشقانه چنان میپیچم بپای تو
  که سر تا پا بشکفد گل ز هر بندم در هوای تو
  بدست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد
  به آه و زاری اگر نپذیری شکسته دلم را دگر که پذیرد


  خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن
  ز غمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن
  تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری
  شکسته قلب من جانا بعهد خود وفا کن

  خدایا بی پناهم
  ز تو جز تو نخواهم
  اگر عشقت گناه است
  ببین غرق گناهم
  دو دست دعا برآورده ام بسوی آسمانها
  که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشانهادانلود نیلوفرانه علیرضا افتخاری

Suggest Correction of Niloofaraneh Name or Credits