دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد) از فریدون فرخزاد • Share

  Like
دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد)
 • آهنگ ساز : محسن نامجو
 • ترانه سرا : فریدون فرخزاد


دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد)

  متن آهنگ دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد) از فریدون فرخزاد

  دل زارم فغان کم کن
  تو اشک از دیده گان کم کن
  غم و ناله ز جان کم کن
  وای چه ناله ها که از دل
  به راهت
  نمودم من...
  بهره ای از آن به عمرم
  به جز غم
  ندیدم من...

  مرا کشته نگاه تو
  نشینم چشم به راه تو
  که بینم روی ماه تو
  گشته سجده گاه من
  ماه من
  کعبه رویت...
  دل شده اسیر دام
  خم و تاب
  گیسویت...
  ....

  بازا و بنشین یکدم
  که به لب آمد جان
  عزیزم از انتظارت...

  قهر و جدایی
  بس کن که بسته ی دامم و
  مرغ دل شد شکارت...

  بهر تو می‌سوزد دل
  ولی تو نداری
  ز حال زارم خبری...

  آه جگر سوزم را
  به دل تو زیبا
  ز چه نبود اثری...

  بیا بر من
  بیا و ببین
  که آمده بی تو
  چه به سر من...

  مه پیکر من
  سیمین بر من
  بیا و ببین تو
  چشم تر من...

  جان
  بت دیرین
  جان
  شب پیشین
  جان
  که به خوابم ماهی آمد
  جان
  شده آگاه
  جان
  دلم ای ماه
  جان
  که تو پیشم خواهی آمد
  جان
  گذری کن
  جان
  نظری کن
  جان
  چه خوش اندام و شیرینی
  جان
  دل مارا
  جان
  تو دل آرا
  جان
  ز وفا ده تسکینی...(چهار بار)
  .....

  دل زارم فغان کم کن
  تو اشک از دیده گان کم کن
  غم و ناله ز جان کم کن
  وای چه ناله ها که از دل
  به راهت
  نمودم من...
  بهره ای از آن به عمرم
  به جز غم
  ندیدم من...

  مرا کشته نگاه تو
  نشینم چشم به راه تو
  که بینم روی ماه تو
  گشته سجده گاه من
  ماه من
  کعبه رویت...
  دل شده اسیر دام
  خم و تاب
  گیسویت...
  مارس 2014دانلود دل زارم (بازخوانی ترانه فریدون فرخزاد) فریدون فرخزاد

Suggest Correction of Dele Zaram (Fereydoun Farokhzad Cover) by Mohsen Namjoo Name or Credits