آرزومند از مجید رضا زاده • Share

  Like
آرزومند


آرزومند

  متن آهنگ آرزومند از مجید رضا زاده

  تو اگه نبودی چه میکردم
  تو که هستی درمون واسه دردم

  تو اگه نبودی مرحم دل
  کی ثمر میبخشید آه سردم

  از کنارم مرو دور از این دل نشو
  واسه این دل نده وعده ی نو به نو

  آرزومندتم مست لبخندتم
  با تمام وجود عاشقم من بر تو

  در این دل تنها تو هستی
  بمون بر عهدی که بستی

  تو یه عشق پاکی در تار و پودم
  داره از تو جوشش همه ی وجودم

  چهره ی زندگی رنگ آسمون داشت
  اول جوونیم اگه با تو بودمدانلود آرزومند مجید رضا زاده

Suggest Correction of arezoomand Name or Credits