نمیشه از مجید رضا زاده • Share

  Like
نمیشه
 • آهنگ ساز : امیر عبدالله
 • ترانه سرا : محمدعلی شیرازی


نمیشه

  متن آهنگ نمیشه از مجید رضا زاده

  میگم حکایت ما میگه نقل سنگ و شیشه
  میگم دلم شکستی میگه قصه همیشه
  میگم با بوفایی چه کنم میگه تحمل
  میگم یا ترک من کن یا بمون میگه نمیشه
  نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه
  نه روز میاد سراغم
  نه شب میشه چراغم
  شبای غم که عشقش
  به دل نشونده داغم
  باهاش نمیشه تا کرد
  نه دل ازش جدا کرد
  نمیشه از وجودش
  توقع وفا کرد
  نمیشه نمیشه نمیشه نمیشهدانلود نمیشه مجید رضا زاده

Suggest Correction of Nemisheh Name or Credits