محرمانه از شاهین نجفی • Share

  Like
محرمانه
 • آهنگ ساز : شاهین نجفی
 • تنظیم کننده : مجید کاظمی


محرمانه

  متن آهنگ محرمانه از شاهین نجفی

  نکند پنجره ای پشت صلیبم باشد
  نکند میکرفونی داخل جیبم باشد
  نکند این اس ام اس در جایی ثبت شود
  نکند گریه پشت تلفن ضبط شود
  نکند شاهد دعوامان در ماشین است
  نکند داخل حمام تو را میبیند
  نکند اسم تو را با دهنش بخش کند
  نکند راز مرا تلویزیون پخش کند
  نکند میداند آنچه که من میدانم
  نکند پس فردا تیتر یک کیهانم
  نکند رخنه کند در دل ایمانم شک
  نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک
  نکند نامه جعلی مرا پست کند
  نکند این همه بد قلب مرا سست کند
  تلخم و حل شده کابوس وجودم در سم
  غیر تو از همه آدم ها میترسم
  همه دانسته و نا دانسته جاسوسند
  دستشان حلقه دار است و تو را میبوسند
  کاشکی آخر این سوز بهاری باشد
  کاشکی در بغلت راه فراری باشد
  کاشکی از همه مخفی بشود این شادی
  کاشکی وصل شود عشق تو به آزادی
  کاشکی بد نشود آخر این قصه بد
  کاشکی باز بخوابیم ولی تا به ابد
  نکند رخنه کند در دل ایمانم شک
  نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک
  نکند نامه جعلی من را پست کند
  نکند این همه بد قلب مرا سستدانلود محرمانه شاهین نجفی