اینگونه از شاهین نجفی • Share

  Like
اینگونه
 • آهنگ ساز : مجید کاظمی
 • ترانه سرا : شاهین نجفی


اینگونه

  متن آهنگ اینگونه از شاهین نجفی

  از فحش راننده ی تاکسی به من، از متلک جنسی من به زن

  از بوق ممتد و بی اختیار، از هرزه بازی موتور سوار

  از آب میوه و طعم اسید، احساس رخوت و دردی شدید

  در مهره های کج توو کمر، از این دمُ بازدم بی ثمر

  احساس خوب، کمی خودکشی، به سیم آخرُ آدم کشی

  اعدام این زن زیر پتو، با طعم خوابیدن از رو به رو

  خط روی ماشین همسایه ها، تعقیب روز وشب سایه ها

  هر شب تجاوز به یک خاطره، از هم دریده شدن یکسره  اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا  سیل عرق زیر این روسری، چشمان هیز دو تا مشتری

  تشویشم از خشم تند پدر، عاشق شدن زیر خط خطر

  آتش شدن زیر حجم تنت، با بوی تند پس گردنت

  سنگینی چشم تو روی من، آثار چنگ تو روی بدن

  در جنگ مغموم دیوانه ها، آوار معصوم این خانه ها

  در پشت لرز لب سرخ من، بوسه را با تو آتش زدن

  رویای بیهوده ی بوسه ها، ماهی شدن پیش این کوسه ها

  با سوز در سود تو سوختن، در حکم یک برّه لب دوختن  اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابادانلود اینگونه شاهین نجفی