میگی نه از نازی افشار • Share

  Like
میگی نه


میگی نه

  متن آهنگ میگی نه از نازی افشار

  میگم امروز بیا فردا دیگه دیره، میگی نه
  میگم از غصه دل ما دیگه پیره، میگی نه
  میگم از قاب چشام عکس نگات پر زد و رفت
  شاید از دیدن من چشم تو سیره، میگی نه
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری، یا نه، میگی نه
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری یا نه، میگی نه
  میگم این دل به دام کی اسیره، میگی من
  یکی پیدا میشه دستامو بگیره، میگی من
  میگم آخه یکی نیست که واسه من تب بکنه
  که دل عاشق من براش بمیره، میگی من
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری یا نه، میگی نه
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری یا نه، میگی نه
  میگم امروز بیا فردا دیگه دیره، میگی نه
  میگم از غصه دل ما دیگه پیره، میگی نه
  میگم از قاب چشام عکس نگات پر زد و رفت
  شاید از دیدن من چشم تو سیره، میگی نه
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری یا نه، میگی نه
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری یا نه، میگی نه
  میگم این دل به دام کی اسیره، میگی من
  یکی پیدا میشه دستامو بگیره، میگی من
  میگم آخه یکی نیست که واسه من تب بکنه
  که دل عاشق من براش بمیره میگی من
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری یا نه، میگی نه
  میگم آخر بگو دوستم داری یا نه، میگی نه
  جای غم شادی برام میاری یا نه، میگی نهدانلود میگی نه نازی افشار

Suggest Correction of Migi Na Name or Credits