نازکی از شاهرخ • Share

  Like
نازکی
 • ترانه سرا : هما میر افشار


نازکی

  متن آهنگ نازکی از شاهرخ

  نازکی مثل گل
  نازکی مثل گل
  قلبت آهنه
  با من دشمنه
  خدا با من دشمنه
  تیر مژگون تو
  تیر مژگون تو
  راهم می زنه
  دل رو می شکنه
  خدا دل رو می شکنه

  دلمو خون نکن
  منو پریشون نکن
  آخه دیوونتو
  دیگه پشیمون نکن
  می تونی بشکنی عهد منو پیمونتو پیمونه رو
  میشه داغون کنی این خونه رو ویرون کنی گلخونه رو

  نازکی مثل گل
  نازکی مثل گل
  قلبت آهنه
  با من دشمنه
  خدا با من دشمنه
  تیر مژگون تو
  تیر مژگون تو
  راهم می زنه
  دل رو می شکنه
  خدا دل رو می شکنه

  چون دل من پیدا نمیشه
  میرم که میرم واسه همیشه
  پاییز تو غافل
  امان امان از دل
  داد از این عشق و
  هزار هزار مشکل

  تو گل یاسمنی
  شاخه نسترنی
  گل من گل بدنی
  تو بتی بت شکنی
  تو عقیق یمنی
  آخرش مال منی

  نازکی مثل گل
  نازکی مثل گل
  قلبت آهنه
  با من دشمنه
  خدا با من دشمنه
  تیر مژگون تو
  تیر مژگون تو
  راهم می زنه
  دل رو می شکنه
  خدا دل رو می شکنهدانلود نازکی شاهرخ

Suggest Correction of Nazoki by Shahrokh Name or Credits