بت محبوب من از محمدرضا شجریان • Share

  Like
بت محبوب من


بت محبوب من

  متن آهنگ بت محبوب من از محمدرضا شجریان

  رفته به سفر یارم، یارم به سفر رفته *** ای دل چه کنم تنها؟ تنها چه کنم ای دل؟

  دلبر صنمی شیرین، شیرین صنمی دلبر -*- آذر به دلم بر زد، برزد به دلم آذر

  چشمش ببرد دلها، دلها ببرد چشمش -*- باور نکند خلق آن، خلق آن نکند باور


  مسته صنما چندین، چندین صنما مسته -*- می خور به طرب با من، با من به طرب می خور

  چشمش ببرد دلها، دلها ببرد چشمش -*- باور نکند خلق آن، خلق آن نکند باوردانلود بت محبوب من محمدرضا شجریان