دست و حلقه کن بدور گردنم از حسن شماعی زاده • Share

  Like
دست و حلقه کن بدور گردنم


دست و حلقه کن بدور گردنم

  متن آهنگ دست و حلقه کن بدور گردنم از حسن شماعی زاده

  دستو حلقه کن به دور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمی شکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن به دور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمی شکنم

  بگو از عاشقی پروا نداری
  هوای جز هوای ما نداری
  بیا دین من و دنیای من باش
  بگو جز من در این دنیا نداری

  دستو حلقه کن به دور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمی شکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن به دور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمی شکنم

  تو می دونی تورو من می پرستم
  یه عمره من به پای تو نشستم
  تویی امید و عشق آخرینم
  بگو مال منی تا زنده هستم
  چنان عشقت به جونم کرده ریشه
  که یک لحظه جدا از دل نمیشه
  مبادا بشکنی عهدی که بستی
  بذار عاشق بمونم تا همیشه

  دستو حلقه کن به دور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمی شکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن به دور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمی شکنمدانلود دست و حلقه کن بدور گردنم حسن شماعی زاده

Suggest Correction of 08 Dast Halghe Kon Bedor Gardanam Name or Credits