در و وا کن عزیزم از حسن شماعی زاده • Share

  Like
در و وا کن عزیزم


در و وا کن عزیزم

  متن آهنگ در و وا کن عزیزم از حسن شماعی زاده

  درو واکن عزیزم
  درو واکن عزیزم
  می خوام بیام به دیدنت
  تا بگم دوست دارم
  تا بگم دوست دارم
  قربون حرف شنفتنت

  دل در قفس سینه رو من بسته دری را
  تا پیدا کنه عاشق دلخسته تری را
  پر پر می زنه دلم از این در بزنه پر
  شاید بتونه به خونه تو بزنه سر
  دل دل می کنم که این دلم یه وقت ندونه
  با عشق توئه که من زدم به سیم آخر

  درو واکن عزیزم
  درو واکن عزیزم
  می خوام بیام به دیدنت
  تا بگم دوست دارم
  تا بگم دوست دارم
  قربون حرف شنفتنت
  وقتی من در می زنم قربون بعله گفتنت
  جواب سر بالا نده فدای حرف شنفتنت
  درو واکن عزیزم
  درو واکن عزیزم

  پنجره های دلمو وا کردم
  عاشقونه تورو تماشا کردم
  تا کوچه دل تورو پیدا کردم
  دیوونه وار ولوله برپا کردم

  پشت درای بسته نگاهت
  مونده هنوز چشمای من به راهت
  عاشقتم عاشق بی گناهت
  روزگار دلم شده سیاهت

  درو واکن عزیزم
  درو واکن عزیزم
  می خوام بیام به دیدنت
  تا بگم دوست دارم
  تا بگم دوست دارم
  قربون حرف شنفتنت
  وقتی من در می زنم قربون بعله گفتنت
  جواب سر بالا نده فدای حرف شنفتنت
  درو واکن عزیزم
  درو واکن عزیزمدانلود در و وا کن عزیزم حسن شماعی زاده

Suggest Correction of Daro Va Kon Azizam Name or Credits