دیروز و امروز از شهره صولتی • Share

  Like
دیروز و امروز
 • آهنگ ساز : صادق نوجوکی
 • تنظیم کننده : صادق نوجوکی


دیروز و امروز

  متن آهنگ دیروز و امروز از شهره صولتی

  شب شد و مهتاب شد
  چشم فلک خواب شد
  نیومدی تا سحر
  بی تو دلم آب شد
  غم روی غم وا شد
  کار دلم زار شد
  رقیب از این قصه ها
  بازم خبر دار شد بازم خبر دار شد
  نیومدی روز شد
  دیروزم امروز شد
  عشق تو کم کم برام
  درد جگر سوز شد
  لحظه برام سال شد
  پارسالم امسال شد
  اون دل سنگت برام
  کعبه آمال شد
  عاشق تو پیر شد
  از خودش هم سیر شد
  یه روز پشیمون نیای
  بهت بگم دیر شد
  ستاره چشماشو بست
  ماه تو حجله اش نشست
  سپیده سر زد به کوه
  سیاهی شب شکستدانلود دیروز و امروز شهره صولتی