نامه از شهره صولتی • Share

  Like
نامه


نامه

  متن آهنگ نامه از شهره صولتی

  کفتر روی بوم اومد،پیغوم رو پیغوم اومد
  هی نامه پشت نامه،بنویس من از خدامه
  تا آهوآ دویدن،پروانه ها پریدن ،پیغوم دادی شنیدم ،نوشته بودی دیدم
  از بس قشنگ پیغومات،دلم میخواد بشم فدات ،کاشکی منم به این خوبی ،میشد که بنویسم برات
  برات پیغوم گذاشتم که هیچکسو تو دنیا قد تو دوست نداشتم

  هر چی تو قلبت داشتی،رو برگ گل نوشتی،لای کتاب عشقم برام پیغوم گذاشتی
  که هیچکسو تو دنیا اینجوری دوست نداشتیدانلود نامه شهره صولتی