من چه کنم از پوران • Share

  Like
من چه کنم


من چه کنم

  متن آهنگ من چه کنم از پوران

  دستتو بستن دل بی دستو پا
  پاتو شکستن چی میخوای بی نوا
  گوشه ی این سینه باید دق کنی
  صبر و تحمل بطلب از خدا
  اگه تو جون به سری من چه کنم
  غمو اسون میخری من چه کنم
  اگه بی بالو پری من چه کنم من کنم
  از همه دلها تو درمونده تری من چه کنم
  ای دل از خود شکنی بالو پر بسته شدم
  از پرستاری تو به خدا خسته شدم
  ای دل از خود شکنی بالو پر بسته شدم
  از پرستاری تو به خدا خسته شدم
  دستتو بستن دل بی دستو پا
  پاتو شکستن چی میخوای بی نوا
  گوشه ی این سینه باید دق کنی
  صبر و تحمل بطلب از خدا
  اگه تو جون به سری من چه کنم
  غمو اسون میخری من چه کنم
  اگه بی بالو پری من چهکنم من چه کنم
  از همه دلها تو درمونده تری من چه کنم

  ای دل از خود شکنی بالو پر بسته شدم
  از پرستاری تو به خدا خسته شدمدانلود من چه کنم پوران