چهارشنبه‌ سوری (آی بته بته) از شهره صولتی



 • Share

  Like
چهارشنبه‌ سوری (آی بته بته)


چهارشنبه‌ سوری (آی بته بته)

  متن آهنگ چهارشنبه‌ سوری (آی بته بته) از شهره صولتی

  آی بته بته بته
  بشنو دلم چی گفته
  شب تا سحر به یادت
  گل گفته گل شنفته
  آتیش آتیش
  الو الو دخترای همسایه رو
  سرکوچه فالگوش می شینن
  یواش بیا یواش برو
  بذار آتیش پر نور بشه
  چشم حسودا کور بشه
  از رو آتیش بپر بیا
  برگرد برو از سر بیا
  بگو بگو با من بگو
  سرخی تو از من
  زردی من از تو
  سرخی تو از من
  زردی من از تو



دانلود چهارشنبه‌ سوری (آی بته بته) شهره صولتی

Suggest Correction of Charshanbe Soori (Ay Boteh Boteh) Name or Credits