برگ زرد پاییز از ایرج مهدیان • Share

  Like
برگ زرد پاییز


برگ زرد پاییز

  متن آهنگ برگ زرد پاییز از ایرج مهدیان

  برگ زرد پاییزم
  از درد و غم لبریزم
  با یادت در تنهایی
  اشک حسرت می ریزم
  از نگاهم تو نخواندی راز قلب شکسته ام
  با خیالت در دل شب گرم صحبت نشسته ام

  جز محبت چه کرده ام به من بگو به من بگو
  من به یاد توام ولی همیشه تو به یاد او
  از نگاهم تو نخواندی راز قلب شکسته ام
  با خیالت در دل شب گرم صحبت نشسته ام

  بخت من چون شب سیاه
  همنشینه به اشک و آه
  کی میایی به خانه ام
  آن دو چشمان من به راه
  از نگاهم تو نخواندی راز قلب شکسته ام
  با خیالت در دل شب گرم صحبت نشسته امارسال آهنگ برگ زرد پاییز