تو این زمونه از کامبیز • Share

  Like
تو این زمونه


تو این زمونه

  متن آهنگ تو این زمونه از کامبیز

  تو این زمونه

  عشق نمی مونه

  عاشقی وعشق چیه

  وفا کدومه  رفته محبت

  غم شده عادت

  کجا رفیق

  کجا یه دوست

  کجا یه همدم  گلی تو دنیا

  پیدا نمیشه

  گل رفته

  خار اومده

  بهار چی میشه  درآغوش باد

  من رفتم از یاد

  سکوت این عهدو شکستم

  چرا فریاد  حالا وای وای

  وای وای وای

  حالا وای وای

  وای وای وای

  حالا وای وای

  وای وای وای  تو این زمونه

  عشق نمی مونه

  عاشقی وعشق چیه

  وفا کدومه  رفته محبت

  غم شده عادت

  کجا رفیق

  کجا یه دوست

  کجا یه همدم  گلی تو دنیا

  پیدا نمیشه

  گل رفته

  خار اومده

  بهار چی میشه  درآغوش باد

  من رفتم از یاد

  سکوت این عهدو شکستم

  چرا فریاد  حالا وای وای

  وای وای وای ...دانلود تو این زمونه کامبیز

Suggest Correction of Too In Zamooneh Name or Credits