دوست دارم از شاهین آرین • Share

  Like
دوست دارم


دوست دارم

  متن آهنگ دوست دارم از شاهین آرین


  به تو نگفتم وقتی نیستی بی قرارتم
  به تو نگفتم هر جا باشی من کنارتم
  حالا دنیا با ما شد
  پر از لحظه های زیبا شد روزگار ما
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  به تو نگفتم خنده با تو آشنا تره
  به تو نگفتم لحظه با تو بی صدا تره
  حالا حال و روز من با تو
  حس این ترانه تنها تو
  با تو زنده ام
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  دوست دارم
  اگه دنیا هم نخواد
  اکه قسمت دل نداد
  دوست دارم
  تا ابد دوست دارم
  اگه دلتنگه زمین
  اگه بی رحمه زمان
  تو که باشی عاشق ترم
  به تو نگفتم وقتی نیستی بی قرارتم
  به تو نگفتم هر جا باشی من کنارتم
  حالا دنیا با ما شد
  پر از لحظه های زیبا شد روزگار ما
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  به تو نگفتم خنده با تو آشناتره
  به تو نگفتم لحظه با تو بی صدا تره
  حالا حال و روز من با تو
  حس این ترانه تنها تو
  با تو زنده ام
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  دوست دارم
  اگه دنیا هم نخواد
  اگه قسمت دل نداد
  دوست دارم
  تا ابد دوست دارم
  اگه دلتنگه زمین
  اگه بی رحمه زمان
  تو که باشی عاشق ترم
  دوست دارم
  اگه دلتنگه زمین
  اگه بی رحمه زمان
  تو که باشی عاشق ترمدانلود دوست دارم شاهین آرین