خوشبختی از بتی • Share

  Like
خوشبختی
 • آهنگ ساز : سیاوش قمیشی


خوشبختی

  متن آهنگ خوشبختی از بتی

  برای خوشبختی من یه مشت خاک فقط بسه
  وقتی برام دستای تو یه ساره ساره
  یه سفره کوچیک نور یه پنجره یه اسمون
  خوشبختی باتو روی حصیر پاره
  ای تو میدونی برای این لیلی شبیه من
  تو عاشقتری نی تو مجنونی
  تو مرد منیکه به ارزوم منو میرسونی
  عشق من اون عشق قدیمه
  که تو کتابو قصه هاس
  قصه ایکه اسم عاشقش برای معشوق خداس
  ای تو میدونی برای این لیلی شبیه من
  تو عاشقتری نی تو مجنونی
  تو مرد منیکه به ارزوم منو میرسونی
  توی قلعه اهنین دیوارش هست دیوار چین
  باتو باشه طبیعتی قشنگترینه
  هرجا که تو باشیو من تو چادر که بینشون
  برای من بزرگی یه سرزمینه
  ای تو میدونی برای این لیلی شبیه من
  تو عاشقتری نی تو مجنونی
  تو مرد منیکه به ارزوم منو میرسونی
  کنار تو چراغ خونه نوای خورشیدو داره
  گوشه نور جنگله سبزی قاب پنجره
  ای تو میدونی برای این لیلی شبیه من
  تو عاشقتری نی تو مجنونی
  تو مرد منیکه به ارزوم منو میرسونی
  ای تو میدونی برای این لیلی شبیه من
  تو عاشقتری نی تو مجنونی
  تو مرد منیکه به ارزوم منو میرسونی
  ای تو میدونی برای این لیلی شبیه من
  تو عاشقتری نی تو مجنونی
  تو مرد منیکه به ارزوم منو میرسونیدانلود خوشبختی بتی