راز خلقت (شبی با انوشیروان روحانی) از معین • Share

  Like
راز خلقت (شبی با انوشیروان روحانی)
 • آهنگ ساز : انوشیروان روحانی
 • ترانه سرا : حسین معینی کرمانشاهی


راز خلقت (شبی با انوشیروان روحانی)

  متن آهنگ راز خلقت (شبی با انوشیروان روحانی) از معین

  دارم سوالی ای خدا
  ای آشنا با فکر ما
  وی قادر قدرت نما
  چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را
  قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را

  ای داور عرش آفرین
  صورتگر فرش زمین
  وی مالک ملک یقین
  باید به بال اندیشه پویم هفت آسمانت را
  یک یک ببینم هم ثابت و هم سیارگانت را

  باید سیاحتها کنم در زهره و در مشتری،
  شاید که خورشید افکند آنجا فروغ دیگری
  تا مگر در آسمان، در دل آن اختران
  ز آنچه می جوید بشر ذره ای یابم نشان
  شاید آنجا زندگی، دور از این غوغا بود
  معنی صلح و صفا بلکه در آنجا بود

  جویای راز خلقتم هان ای خدای مهربان
  با شهپر اندیشه ها بر قله ی عرشم رسان

  دارم سوالی ای خدا
  ای آشنا با فکر ما
  وی قادر قدرت نما
  چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را
  قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان رادانلود راز خلقت (شبی با انوشیروان روحانی) معین