هدیه از ناهید • Share

  Like
هدیه
 • آهنگ ساز : صادق نوجوکی
 • تنظیم کننده : صادق نوجوکی


هدیه

  متن آهنگ هدیه از ناهید

  دلمو به هر کی هدیه دادم ای دادا هدیه رو وا نکرده پس فرستاد
  دلمو به هر کی هدیه دادم ای دادا هدیه رو وا نکرده پس فرستاد

  دلم مثل یه جعبس
  جعبه ی پر جواهر
  خونه به رنگ یاقوت اما خوشه بظاهر
  حیف که زدو شکستش هر کی بدستش افتاد
  حیفه تو این زمونه عشقه که رفته از یاد
  دلم شبیه ابراس
  ابرای پاره پاره
  گاهی میشه پریشون گاهی میخواد بباره
  دلمو به هر کی هدیه دادم ای دادا هدیه رو وا نکرده پس فرستاد
  دلمو به هر کی هدیه دادم ای دادا هدیه رو وا نکرده پس فرستاد

  دلم مثل حبابه
  حبابه زیر بارون
  با بوسه ی یه قطره
  میشکنه میشه ویرون
  دلم مثل حبابه
  حبابه زیر بارون
  با بوسه ی یه قطره
  میشکنه میشه ویرون
  دلم مثل یه جعبس
  جعبه ی پر جواهر
  خونه به رنگ یاقوت اما خوشه بظاهر
  حیف که زدو شکستش هر کی بدستش افتاد
  حیفه تو این زمونه عشقه که رفته از یاد
  دلم شبیه ابراس
  ابرای پاره پاره
  گاهی میشه پریشون گاهی میخواد بباره
  دلمو به هر کی هدیه دادم ای دادا هدیه رو وا نکرده پس فرستاد
  دلمو به هر کی هدیه دادم ای دادا هدیه رو وا نکرده پس فرستاددانلود هدیه ناهید

Suggest Correction of Hedyeh Name or Credits