دوستم داشته باش از شهیار قنبری • Share

  Like
دوستم داشته باش
 • آهنگ ساز : شهیار قنبری
 • تنظیم کننده : استیو مک کرام
 • ترانه سرا : شهیار قنبری


دوستم داشته باش

  متن آهنگ دوستم داشته باش از شهیار قنبری

  دوستم داشته باش ، بادها، دلتنگ اند
  دستها ، بیهوده ، چشمها، بیرنگ اند
  دوستم داشته باش ، شهرها می لرزند
  برگها می سوزند ، یادها می گندند
  باز شو تا پرواز ، سبز باش از آواز
  آشتی كن با رنگ ، عشق بازی با ساز
  "دوستم داشته باش ،سیب ها پوسیده
  یاس ها خشکیده،شیر هم ترسیده"
  دوستم داشته باش ، عطرها در راهند
  دوستت دارم ها ، آه ، چه كوتاهند
  دوستت خواهم داشت ، بیشتر از باران
  گرمتر از لبخند ، داغ چون تابستان
  دوستت خواهم داشت ، شادتر خواهم شد
  ناب تر ، روشن تر ، بارور خواهم شد
  دوستم داشته باش ، برگ را باور كن
  آفتابی تر شو ، باغ را از بر كن
  دوستم داشته باش ، عطرها در راهند
  دوستت دارم ها ، آه ، چه كوتاهند
  خواب دیدم در خواب ، آب ، آبی تر بود
  روز ، پر سوز نبود ، زخم، شرم آور بود
  خواب دیدم در تو ، رود از تب می سوخت
  نور گیسو می بافت ، باغچه گل می دوخت
  دوستم داشته باش ،عطر ها در راهند
  دوستت دارم ها ،آه چه کوتاهنددانلود دوستم داشته باش شهیار قنبری

Suggest Correction of Doostam Dashteh Bash Name or Credits