بذارین برم من از فتانه • Share

  Like
بذارین برم من


بذارین برم من

  متن آهنگ بذارین برم من از فتانه

  دلم گرفته نمیخوام آواز بخونم
  دلم گرفته نمیخوام اینجا بمونم
  امشب دل من ای خدا طاقت نداره
  تا کی خدایا اشک غم باید بباره
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بخت من امروز بیدار نمیشه
  گل به گلستان بیخار نمیشه
  شهر من آخر منو رهاکرد
  بازم غم من منو صدا کرد
  این درد غربت منو گرفته
  هر چی که داشتم از من گرفته
  میخوام برم من اما نمیشه
  غم جدایی تموم نمیشه
  امشب دل من طاقت نداره
  تا کی خدایا باید بناله
  امشب دل من طاقتنداره
  تا کی خدایا باید بناله
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  دلم گرفته نمیخوام آواز بخونم
  دلم گرفته نمیخوام اینجا بمونم
  امشب دل من ای خدا طاقت نداره
  تا کی خدایا اشک غم باید بباره
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بخت من امروز بیدار نمیشه
  گل به گلستان بیخار نمیشه
  شهر من آخر منو رهاکرد
  بازم غم من منو صدا کرد
  این درد غربت منو گرفته
  هر چی که داشتم از من گرفته
  میخوام برم من اما نمیشه
  غم جدایی تموم نمیشه
  امشب دل من طاقت نداره
  تا کی خدایا باید بناله
  امشب دل من طاقتنداره
  تا کی خدایا باید بناله
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم من
  بذارین برم مندانلود بذارین برم من فتانه

Suggest Correction of Bezarin Beram Man Name or Credits