جیمبی (ورژن قدیمی) از پیروز • Share

  Like
جیمبی (ورژن قدیمی)


جیمبی (ورژن قدیمی)

  متن آهنگ جیمبی (ورژن قدیمی) از پیروز

  جیمبی تو دستمونه و همه رو داریم می رقصونیم
  با ریتم Funky و با هم شونه هارو می لرزونیم
  جیمبی تو دستمونه و همه رو داریم می رقصونیم
  با ریتم Funky و با هم شونه هارو می لرزونیم

  Come on and lets get Funky
  Lets get Funky
  آها
  همه با هم
  Lets get Funky
  Lets get Funky

  بلرزون آی بچرخون که فقط دو روزه دنیا
  غمو از دلت رها کن که قشنگه صبح فردا
  بیا تا همصدا بشیم با همدیگه بخونیم
  تا زنده هستیم رفقا قدر همو بدونیم

  جیمبی تو دستمونه و همه رو داریم می رقصونیم
  با ریتم Funky و با هم شونه هارو می لرزونیم
  جیمبی تو دستمونه و همه رو داریم می رقصونیم
  با ریتم Funky و با هم شونه هارو می لرزونیم

  گوش کن به من ای هم زبون دلتو بزن به دریا
  لذت ببر از لحظه ها مکن امروزو فردا
  برقص با ساز زندگی با همه مهربون باش
  با قلب پاکت سر بلند ستاره ی آسمون باش

  جیمبی...
  جیمبی...
  Start 2 move and groove it
  ! Come on everybody do it
  Feelin it in your soul
  Come on move 2 the beat
  (Dont let)
  Nothing get in your way
  " I said " Enjoy life everyday
  پاشو زود باش یالا
  Now get up on your feet

  Start to move and groove it
  Everybody do it
  Feelin it in your soul
  Move to the beat

  Shake your bon bon
  اوفی اوفی
  Shake your bon bon

  (Dont let)
  Nothing get in your way
  Enjoy life everyday
  پاشو زود ماشالا
  Get on your feet

  Shake your bon bon
  اوفی اوفی
  Shake your bon bon
  Oh yeah
  Shake your bon bon
  اوفی اوفی
  Shake your bon bon

  ببخشید پیروز جان جیمبی چیه؟
  جیمبی عزیزم یه سازه
  با تمبک هم ترازه
  مثل خودت Cute و نازه
  حالا گوش کن چه می نوازه !

  Baila baila baila
  Baila baila baila
  Baila baila baila
  Baila baila baila

  گوش کن به من ای هم زبون دلتو بزن به دریا
  لذت ببر از لحظه ها مکن امروزو فردا
  برقص با ساز زندگی با همه مهربون باش
  با قلب پاکت سر بلند ستاره ی آسمون باش

  جیمبی تو دستمونه و همه رو داریم می رقصونیم
  با ریتم Funky و با هم شونه هارو می لرزونیم
  جیمبی تو دستمونه و همه رو داریم می رقصونیم
  با ریتم Funky و با هم شونه هارو می لرزونیم

  همه با هم
  Lets get Funky
  Lets get Funkyدانلود جیمبی (ورژن قدیمی) پیروز

Suggest Correction of Jimbey (Old Version) by Pyruz Name or Credits