شیرین جان از کوروش یغمایی • Share

  Like
شیرین جان


شیرین جان

  متن آهنگ شیرین جان از کوروش یغمایی

  آسمون به اون گپی گوشش نوشته
  هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته
  آی شیرین جونوم آی شیرین عمرم
  گر بخای بوسوم ندی به زور می سونم

  گر بخای بوسوم ندی به زور می سونم


  بلال بلا لم سی خودت لی لی
  کردی کبابم سی خودت لی لی


  بلال بلا لم سی خودت لی لی
  کردی کبابم سی خودت لی لیدانلود شیرین جان کوروش یغمایی