دل قشنگه از سوسن • Share

  Like
دل قشنگه


دل قشنگه

  متن آهنگ دل قشنگه از سوسن

  پاتوُ از رو دلم بردار
  دستت رو از سرم بردار
  خیال نکن که سنگه زیر پاهات
  این یه دل‌قشنگه زیر پاهات

  دلم مث برگ گل پاکه
  طلای بی‌منت از خاکه
  نکن له اونُ زیر اون قدم‌هات
  نمی‌خوام وعدهء امروز و فردات
  نکن له اونُ زیر اون قدم‌هات
  نمی‌خوام وعدهء امروز و فردات

  تو این دنیا، دمی خوش بودن آسونه
  بهای عیش و مستی خیلی ارزونه
  یه روزی به تو وُ عشق تو دل بستم
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه

  پاتوُ از رو دلم بردار
  دستت رو از سرم بردار
  خیال نکن که سنگه زیر پاهات
  این یه دل‌قشنگه زیر پاهات

  دلم مث برگ گل پاکه
  طلای بی‌منت از خاکه
  نکن له اونُ زیر اون قدم‌هات
  نمی‌خوام وعدهء امروز و فردات
  نکن له اونُ زیر اون قدم‌هات
  نمی‌خوام وعدهء امروز و فردات

  تو این دنیا، دمی خوش بودن آسونه
  بهای عیش و مستی خیلی ارزونه
  یه روزی به تو وُ عشق تو دل بستم
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه
  وگرنه یار ِ یک‌روزه فراوونه

  روح هنرمند دوست داشتنی مان
  "سوسن" نازنین شاد و یادش گرامی
  13 جولای 2013دانلود دل قشنگه سوسن