خطا کردم از سوسن • Share

  Like
خطا کردم


خطا کردم

  متن آهنگ خطا کردم از سوسن

  «تو میگفتی به من وفا کنی تا زنده هستم
  خطا کردم که من با عشق تو پیمون ببستم»(2)

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم

  «فغان از بی وفایی دلی رنجیده دارم
  از این دیر آشنایی»(2)

  تو به من نا مهربونی تو که قدر من ندونی

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم

  «قلب من غمدیده شکستی
  در بزم رقیب من نشستی»(2)

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم

  «تو میگفتی به من وفا کنی تا زنده هستم
  خطا کردم که من با عشق تو پیمون ببستم»(2)

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم(2)

  {سوسن}دانلود خطا کردم سوسن

Suggest Correction of Khata Kardam Name or Credits