خوش به حال دیوونه از سوسن • Share

  Like
خوش به حال دیوونه


خوش به حال دیوونه

  متن آهنگ خوش به حال دیوونه از سوسن

  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  با کسی او دیگه کاری نداره
  از کسی او دیگه پروا نداره
  تودلش عشق کسی جا نداره
  آشنائی دیگه معنا نداره
  تودلش عشق کسی جا نداره
  آشنائی دیگه معنا نداره
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  پاشو رو تموم دنیا می زاره
  به دیاره دیگه ای پا میزاره
  واسه هرکس ادائی درمیاره
  همه را به خندیدن وا میداره
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونهدانلود خوش به حال دیوونه سوسن