کمتر کمتر از حسن شماعی زاده • Share

  Like
کمتر کمتر


کمتر کمتر

  متن آهنگ کمتر کمتر از حسن شماعی زاده

  همه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت
  اگه با من بمونی روی سر میذارمت
  همه شهر میدونن چقدوچقد دوست دارمت
  اگه با من بمونی همیشه روی سر میذارمت
  تو انقد پاک و خوبی که حسودیم میشه من دست خدا بسپارمت
  تو انقد پاک و خوبی که حسودیم میشه حتی به خدا بسپارمت
  همه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت
  اگه با من بمونی روی سر میذارمت
  هی مثل گل توی باد این ور و اون ور نرو
  با من عاشق برقص از کف من در نرو
  وقتی میرقصی بهار پر میکشه تو چشات
  غنچه همش گل به گل میشکفه از جای پات
  قلبمو با رقص خود میلرزونی آی
  میپاشونی های میکوبونی وای
  بس کن دختر کمتر کمتر
  کی گفت بیشتر کمتر کمتر
  شهرو شلوغ میکنی بسه دیگه ناز نکن
  بسه پیش این و اون مشت منو وا نکن
  قلبمو با رقص خود میلرزونی آی
  میپاشونی های میکوبونی وای
  بس کن دختر کمتر کمتر
  کی گفت بیشتر کمتر کمتر
  همه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت
  اگه با من بمونی روی سر میذارمت
  همه شهر میدونن چقدوچقد دوست دارمت
  اگه با من بمونی همیشه روی سر میذارمتدانلود کمتر کمتر حسن شماعی زاده

Suggest Correction of Kamtar Kamtar by Hasan Shamaei Zadeh Name or Credits