کویر از گوگوش • Share

  Like
کویر


کویر

  متن آهنگ کویر از گوگوش

  من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
  یه عمره که دریا رو میبینم تو سراب
  بهار برای اسم یه اسمه کهنه تو کتاب
  حرف با آسمون چرا میمونه بی جواب

  خدایا خدایا کویرم کویرم
  بگو ابر بباره میخوام جون بگیرم
  اگه بارون بباره آروم آروم نم نم رو لب خشک تشنم گیسوی سبز جنگل تنمو می پوشونه
  پرنده رو درختها میسازه آشیونه

  خدایا خدایا کویرم کویرم
  بگو ابر بباره میخوام جون بگیرم
  اگه بارون بباره آروم آروم نم نم رولب خشک تشنم
  گیسوی سبز جنگل تنمو میپوشونه
  پرنده رو درختها میسازه آشیونه
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایادانلود کویر گوگوش

Suggest Correction of Kavir Name or Credits