شب تو شب من از نوش آفرین • Share

  Like
شب تو شب من
 • ترانه سرا : پاکسیما


شب تو شب من

  متن آهنگ شب تو شب من از نوش آفرین

  شب تو شب منه
  شب شب عاشق شدنه
  بیا برقصیم که شب
  قشنگ دل سپردنه
  شب تو شب منه
  شب شب عاشق شدنه
  بگو عزیزم که شب
  دوستت دارم رو گفتنه
  آروم نداره قلب من
  امشب چه بی تاب تو
  طلسم آرزوی من
  نگاه جذاب تو
  طلسم آرزوی من
  نگاه جذاب تو

  شب تو شب منه
  شب شب عاشق شدنه
  بگو عزیزم که شب
  دوستت دارم رو گفتنه
  اومدی زندگیمو مثل رویا کردی
  توی دنیای بزرگ منو پیدا کردی
  آبیترین آبی عشق رنگ احساس منه
  فقط برای عشق تو دل تو سینه میزنه
  میخوام که حرفای قشنگ بشنوم از لب تو
  بهم بگو دوستم داری
  میسوزم در تب تو تب تو
  تب تو تب تو تب تو تب تو
  تب تو تب تو تب تو تب تو

  تو شادی و غم میشم سنگ صبورت
  مغروری و من فدای اون غرورت
  پناه من شونه تو دل شده دیوونه تو
  وجودمو آب میکنه نگاه مردونه تو نگاه مردونه تو

  تو شادی و غم میشم سنگ صبورت
  مغروری و من فدای اون غرورت
  آبیترین آبی عشق رنگ احساس منه
  فقط برای عشق تو دل تو سینه میزنه
  میخوام که حرفای قشنگ بشنوم از لب تو
  بهم بگو دوستم داری
  میسوزم در تب تو

  شب تو شب منه
  شب شب عاشق شدنه
  بیا برقصیم که شب
  قشنگ دل سپردنه
  شب تو شب منه
  شب شب عاشق شدنه
  بگو عزیزم که شب
  دوستت دارم رو گفتنه
  آروم نداره قلب من
  امشب چه بی تاب تو
  طلسم آرزوی من
  نگاه جذاب تو
  طلسم آرزوی من
  نگاه جذاب تو
  شب تو شب منه
  شب شب عاشق شدنه
  بگو عزیزم که شب
  دوستت دارم رو گفتنهدانلود شب تو شب من نوش آفرین

Suggest Correction of Shabeh To Shabeh Man by Nooshafarin Name or Credits