تاج سر از معین • Share

  Like
تاج سر


تاج سر

  متن آهنگ تاج سر از معین

  شهر رو چراغون مي کنم، آينه بندون مي کنم
  تاج روي زلفت رو، ستاره بارون مي کنم
  عطر و گلابدون ميارم، آينه و شمعدون ميارم
  با حلقه هاي گل ياس، تو رو به خونم ميارم
  بس که نازک تنت، چو حريره بدنت
  مثل ژاله سحر، رو برگ گل مي شونمت
  بيا که آشيونه رو، ديوار و سقف خونه رو
  برات گلستون بکنم، دنياي عاشقونه رو

  بسته ام بار سفر اي که تويي بال و پرم
  با تو اي هستي من تا به ابد همسفرم
  من گلستون رو دارم گل نمياد در نظرم
  تاج خورشيد نمي خوام تا که تويي تاج سرم
  زنده ام با نفس تو، وصل جون تو به جونم
  بي تو من حتي يه لحظه، نمي تونم که بمونم
  ارسال از Peshrawدانلود تاج سر معین

Suggest Correction of Taje Sar Name or Credits