چهارشنبه سوری از فرخ • Share

  Like
چهارشنبه سوری


چهارشنبه سوری

  متن آهنگ چهارشنبه سوری از فرخ

  شب چهارشنبه سوری تق تق قاشق زنیه
  دل میگه یارم میآد این دفعه رو موندنیه
  سرخی تو از من و زردیا مال آتیشه
  بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه
  بیا تا دعا کنیم با هم بمونیم همیشه

  بته بته بته چهارشنبه سوری
  خدا عشقمو برسون یه جوری
  به جای عیدی ازش بوسه میخوام
  دل دیگه سرش نمیشه صبوری
  خدا عشقمو برسون یه جوری

  شب چهارشنبه سوری سال پیش
  عاشق سرخی اون لبات شدم
  میون آتیش بازی تو شهرمون
  غرق آتیش بازی چشات شدم
  محو آتیش بازی چشات شدم
  چال اون گونه هاتو ماه نداره
  سبزی اون چشات همتا نداره
  مثل یک بته خشک از عشق تو
  گر گرفتم دیگه حاشا نداره
  گر گرفتم دیگه حاشا نداره

  بته بته بته چهارشنبه سوری
  خدا عشقمو برسون یه جوری
  به جای عیدی ازش بوسه میخوام
  دل دیگه سرش نمیشه صبوری
  خدا عشقمو برسون یه جوریدانلود چهارشنبه سوری فرخ

Suggest Correction of Chaharshanbeh Soori Name or Credits