آفتاب مهربانی از محمد اصفهانی • Share

  Like
آفتاب مهربانی


آفتاب مهربانی

  متن آهنگ آفتاب مهربانی از محمد اصفهانی

  آفتاب مهربانی
  سایه تو بر سر من

  ای که در پای تو پیچید
  ساقه ی نیلوفر من

  با تو تنها با تو هستم
  ای پناه خستگی ها

  در هوایت دل گسستم
  از همه دلبستگیها

  در هوایت پر گشودن
  باور بال و پر من باد

  شعله ور از آتش غم
  خرمن خاکستر من باد

  ای بهار باور من
  ای بهشت دیگر من

  چون بنفشه بی تو بی تابم
  بر سر زانو سر من
  چون بنفشه بی تو بی تابم
  بر سر زانو سر من

  بی تو چون برگ از شاخه افتادم
  زرد و سرگردان در کف بادم

  گرچه بی برگم گرچه بی بارم
  در هوای تو بی قرارم

  برگ پاییزم
  بی تو می ریزم

  نو بهارم کن
  نو بهارم

  ای بهار باور من
  ای بهشت دیگرمندانلود آفتاب مهربانی محمد اصفهانی