جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته) از حمیرا • Share

  Like
جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته)


جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته)

  متن آهنگ جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته) از حمیرا

  با جدایی هات کرده بودی داغم
  چرا اومدی دوباره سراغم

  وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته
  دیگه نمی خوام یادم بیاد چی به من گذشته

  وای برو برو برو که ز تو گذشتم
  حالا دیگه باورم شده اینه سرگذشتم

  من که همه چی رفته بود ز یادم
  من که دلمو زیر پا نهادم

  وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته
  دیگه نمی خوام یادم بیاد چی به من گذشته

  وای برو برو برو که ز تو گذشتم
  حالا دیگه باورم شده اینه سرگذشتم

  یه قبله بودی واسه سجودم
  خدا می دونه بی تو نبودم

  به هر گوشه که بودی
  که بودم

  با جدایی هات کرده بودی داغم
  چرا اومدی دوباره سراغم

  وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته
  دیگه نمی خوام یادم بیاد چی به من گذشته

  وای برو برو برو که ز تو گذشتم
  حالا دیگه باورم شده اینه سرگذشتم

  یه قبله بودی واسه سجودم
  خدا می دونه بی تو نبودم

  به هر گوشه که بودی
  که بودم

  با جدایی هات کرده بودی داغم
  چرا اومدی دوباره سراغم

  وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته
  دیگه نمی خوام یادم بیاد چی به من گذشته

  وای برو برو برو که ز تو گذشتم
  حالا دیگه باورم شده اینه سرگذشتم

  وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته
  دیگه نمی خوام یادم بیاد چی به من گذشته

  وای برو برو برو که ز تو گذشتم
  حالا دیگه باورم شده اینه سرگذشتمدانلود جدایی (وای نگو نگو نگو دیگه از گذشته) حمیرا

Suggest Correction of Jodayee (Vaay Nagoo Nagoo Dige Az Gozashteh) by Homeyra Name or Credits