قبله سجود(حمیرا) از حمیرا • Share

  Like
قبله سجود(حمیرا)


قبله سجود(حمیرا)

  متن آهنگ قبله سجود(حمیرا) از حمیرا

  دلم تنگهبازم برای خاکم
  برای سرزمین خوب و پاکم

  واسه کوچه های پر گل یاس
  برای آن جوانان پر احساس

  تار و پودم ایرانهمه وجودم ایران
  خودم دیار غربت قبله سجودم ایران2

  منم سر در گم افسانه خویش
  بدور افتاده از کاشانه خویش

  ببین سر بر سر زانو نهادم
  بفریادم رسید ا ز پا فتادم

  تار و پودمایرانهمه وجودم ایران
  خودم دیار غربت قبله سجودم ایران2

  الهیالهییه چاره اییه راهی
  به آه سینه سوزان به اشک بی گناهی 2

  یه کاری کن که بر گر دمبه آن شهر و دیارم
  همانجائی که از خاکش هزار خاطره دارم
  برایدیدنیار ویه عمر بی قرارم

  تار و پودم ایرانهمه وجودم ایران
  خودم دیار غربت قبله سجودمایران4دانلود قبله سجود(حمیرا) حمیرا

Suggest Correction of Gheblehyeh Sojood by Homeyra Name or Credits