تو کجائی از حمید غلامعلی • Share

  Like
تو کجائی
 • ترانه سرا : پرویز صبری


تو کجائی

  متن آهنگ تو کجائی از حمید غلامعلی

  تو کجایی که ببینی
  از غم و گریه شکستم
  روی خاک تربت تو
  من به سوگ تو نشستم

  تو کجایی که ببینی
  لحظه های بی کسی مو
  فصل سرد بی تو بودن
  هق هق دلواپسی مو

  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مو
  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مو

  بی تو سخته رفتن من
  بی تو سخته موندن من
  این چه وقت سفرت بود
  ای امید بودن من
  ای امید بودن من

  تو کجایی که ببینی
  از غم و گریه شکستم
  روی خاک تربت تو
  من به سوگ تو نشستم

  تو کجایی که ببینی
  لحظه های بی کسی مو
  فصل سرد بی تو بودن
  هق هق دلواپسی مو

  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مو
  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مو

  تو کجایی که ببینی
  از غم و گریه شکستم

  تو کجایی که ببینی
  از غم و گریه شکستم
  روی خاک تربت تو
  من به سوگ تو نشستم

  تو کجایی که ببینی
  لحظه های بی کسیمو
  فصل سرد بی تو بودن
  هق هق دلواپسی مو

  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مو
  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مو

  بی تو سخته رفتن من
  بی تو سخته موندن من
  این چه وقت سفرت بود
  ای امید بودن من
  ای امید بودن من

  تو کجایی که ببینی
  از غم و گریه شکستم
  روی خاک تربت تو
  من به سوگ تو نشستم

  تو کجایی که ببینی
  لحظه های بی کسیمو
  فصل سرد بی تو بودن
  هق هق دلواپسی مو

  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مو
  تو کجایی که ببینی
  هق هق دلواپسی مودانلود تو کجائی حمید غلامعلی

Suggest Correction of To Kojai by Hamid Gholamali Name or Credits