دیشب خواب تورا دیدم از عارف • Share

  Like
دیشب خواب تورا دیدم


دیشب خواب تورا دیدم

  متن آهنگ دیشب خواب تورا دیدم از عارف

  دیشب خواب تورا دیدمچه رویای پرشوری
  انگار که توی خواب دیدمتوسالهاازمن دوری
  تورا توی باغی دیدم ، که سرتا سر خزان بود
  هزارون چشم پرزه اشک ، به طاق آسمون بود

  Music A

  مثال عکس قرص ماه ، میون آب نشستی
  تا دست دادم بگیرمت ، پرچین شدی شکستی
  آه ای فلک نفرین به تو ، ببین چه میکشم من
  جدا از آن مهر آفرین ، میونه آتشم من

  Music B

  دیشب خواب تورا دیدمچه رویای پرشوری
  انگار که توی خواب دیدمتوسالهاازمن دوری
  تورا توی باغی دیدم ، که سرتا سر خزان بود
  هزارون چشم پرزه اشک ، به طاق آسمون بود

  Music A

  مثال عکس قرص ماه ، میون آب نشستی
  تا دست دادم بگیرمت ، پرچین شدی شکستی
  آه ای فلک نفرین به تو ، ببین چه میکشم من
  جدا از آن مهر آفرین ، میونه آتشم مندانلود دیشب خواب تورا دیدم عارف

Suggest Correction of Dishab khabe to ra didam by Aref Name or Credits