نازنین عاشق از نوش آفرین • Share

  Like
نازنین عاشق


نازنین عاشق

  متن آهنگ نازنین عاشق از نوش آفرین

  نازنین عاشق به دیدارم بیا که
  لاله لاله گلنارو به گلزار می برم من.
  نازنین عاشق خریدارم بیا که
  تازه تازه رؤیا رو به بازار می برم من.
  چه عاشقونه
  دارم بهونه
  دلکت جا مونده
  توی زلفونم
  دلکت می ناله
  که پریشونم
  یه بغل رویا رو
  می برم بی تاب
  می پرم تا مهتاب هاااااا

  سرو بلند بالا بزن راه چمن که
  سبزه سبزه مژگونو بیقرار میبرم من.
  نیلبک عشقو سر راهم بزن که
  نغمه نغمه آوازو به نیزار میبرم من.
  چه عاشقونه
  دارم بهونه
  دلکت جا مونده
  توی زلفونم
  دلکت می ناله
  که پریشونم
  یه بغل رویا رو
  می برم بی تاب
  می پرم تا مهتاب هاااااا

  نازنین عاشق به دیدارم بیا که
  لاله لاله گلنارو به گلزار می برم من.
  نازنین عاشق خریدارم بیا که
  تازه تازه رؤیا رو به بازار می برم من.
  چه عاشقونه
  دارم بهونه
  دلکت جا مونده
  توی زلفونم
  دلکت می ناله
  که پریشونم
  یه بغل رویا رو
  می برم بی تاب
  می پرم تا مهتاب هاااااادانلود نازنین عاشق نوش آفرین

Suggest Correction of Nazanineh ashegh by Nooshafarin Name or Credits