قمارباز از سوزان روشن • Share

  Like
قمارباز
 • ترانه سرا : پاکسیما


قمارباز

  متن آهنگ قمارباز از سوزان روشن

  یه اسه
  یه اسه
  یه شاهه
  یه اسه یه شاهه یه سرباز
  قمار بازه قمار بازه قمارباز
  دهو ده نهو نه یه هشتو
  گرفتن به بازی سرنوشتو
  یه اسه یه شاهه یه سرباز
  قمار بازه قمار بازه قمارباز
  دهو ده نهو نه یه هشتو
  گرفتن به بازی سرنوشتو

  تویی تویی قمار باز بایک دل هوس باز
  همون دلی که گفته عاشق طاقو جفته
  بوسه بزه به طاست شاید که شانس بیاره
  بوسه بزن رو لبهام عشقم یه جور قماره
  دل بازی گوش تو هردم سازی میگیره
  مثه خاجو دلو پیک تو رو بازی میگیره
  یه اسه یه شاهه یه سرباز
  قمار بازه قمار بازه قمارباز
  دهو ده نهو نه یه هشتو
  گرفتن به بازی سرنوشتو

  یه اسه یه شاهه یه سرباز
  قمار بازه قمار بازه قمارباز
  دهو ده نهو نه یه هشتو
  گرفتن به بازی سرنوشتو

  منم بی بی عشقت تویی شاه دل من
  گرفتارو اسیرم
  که گمراهه دل من
  تمومه هستی تو یه دسته و یه بازی
  یه لحظه روی شانسیدلم میگه میبازی
  یه اسه یه شاهه یه سرباز
  قمار بازه قمار بازه قمارباز
  دهو ده نهو نه یه هشتو
  گرفتن به بازی سرنوشتو
  یه اسه
  یه اسه
  یه شاهه
  میترسم از عشق تو چون عاشق قماری
  میترسی عاشق بشی همیشه در فراری
  تو اسمون عشقت منم مثل پرنده
  برای دلسپردن منم اسه برنده
  یه اسه یه شاهه یه سرباز
  قمار بازه قمار بازه قمارباز
  دهو ده نهو نه یه هشتو
  گرفتن به بازی سرنوشتو
  یه اسه
  یه اسه
  یه شاهه
  منم بی بی عشقت تویی شاه دل من
  گرفتارو اسیرم
  که گمراهه دل من
  تمومه هستی تو یه دسته و یه بازی
  یه لحظه روی شانسییه دم میگه میبازی
  یه اسه یه شاهه یه سرباز
  قمار بازه قمار بازه قمارباز
  دهو ده نهو نه یه هشتو
  گرفتن به بازی سرنوشتو
  یه اسهدانلود قمارباز سوزان روشن

Suggest Correction of Ghomarbaz Name or Credits