داش آکل از گیتا • Share

  Like
داش آکل


داش آکل

  متن آهنگ داش آکل از گیتا

  من فدای تو و اون خستگیاتم داش آکل
  عاشق مردی و مردونگیاتم داش آکل
  پاکی و سادگی رو از توی چشمات میخونم
  عمریه دربدر سادگیاتم داش آکل

  تو رفیق مردی و شجاعتی
  تو کلام پاکی و صداقتی

  داش آکل مرید اون حال و هواتم
  داش آکل ذره خاک زیر پاتم
  داش آکل پیشکش تو دار و ندارم
  پیش پاهات سرمو به خاک میذارم

  تو رفیق مردی و شجاعتی
  تو کلام پاکی و صداقتی

  خواننده گیتادانلود داش آکل گیتا

Suggest Correction of Dash akol by Gita Name or Credits