بردی از یادم (هایده و عقیلی) از هایده • Share

  Like
بردی از یادم (هایده و عقیلی)


بردی از یادم (هایده و عقیلی)

  متن آهنگ بردی از یادم (هایده و عقیلی) از هایده

  بردی از یادم
  دادی بر بادم
  با یادت شادم
  دل به تو دادم فتادم به بند
  ای گل بر اشک خونینم بخند

  سوزم از سوز نگاهت هنوز
  چشم من باشد به راهت هنوز
  چه شد آن همه پیمان
  که از آن لب خندان
  بشنیدم و هرگز
  خبری نشد از آن
  کی آیی به برم
  ای شمع سحرم
  در بزمم نفسی
  بنشین تاج سرم
  تا از جان گذرم
  پا به سرم نه
  جان به تنم ده
  چون به سر آمد
  عمر بی ثمرم
  نشسته بر دل غبار غم
  زآن که من در دیار غم
  گشته ام غمگسار غم
  امید اهل وفا تویی
  رفته راه خطا تویی
  آفت جان ما تویی
  بردی از یادم
  دادی بر بادم
  با یادت شادم
  دل به تو دادم فتادمبه غم
  ای گل بر اشک خونینم بخند
  سوزم از سوز نگاهت هنوز
  چشم من باشد به راهت هنوزدانلود بردی از یادم (هایده و عقیلی) هایده

Suggest Correction of Bordi Az Yadam Name or Credits