مست از احمد آزاد • Share

  Like
مست


مست

  متن آهنگ مست از احمد آزاد

  می زدم و لولم مستم و شنگولم
  حال خوشی دارم کی فولم و جورم
  پاهام چرا اینقدر کج و راست میشه
  بی معرفت هر جا دلش خواست میشه
  عشقم کشیده ایجوری باشم
  خوبه که ادم عشقی باشه داداشم 2دانلود مست احمد آزاد

Suggest Correction of Mast Name or Credits