پریشون از هایده • Share

  Like
پریشون


پریشون

  متن آهنگ پریشون از هایده

  پشیمون

  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم

  حالا که پیشت پشیمون اومدمحالا که با چشم گریون اومدم
  دیگه از گذشته ها نگو نگوحالا که خودم پشیمون اومدم
  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم

  بی تو تمومه کار دل بی قرار منبی تو خزون سرده به خدا بهار من
  بی تو اسیر درده تن من تو دست غمبی تو سحر نداره شب انتظار من
  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم

  بی تو تمومه کار دل بی قرار منبی تو خزون سرده به خدا بهار من
  بی تو اسیر درده تن من تو دست غمبی تو سحر نداره شب انتظار من
  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونمدانلود پریشون هایده

Suggest Correction of Parishoon Name or Credits