پشیمان از سروش • Share

  Like
پشیمان


پشیمان

  متن آهنگ پشیمان از سروش

  برگشته ام پشیمان
  شاید مرا ببخشی
  ای نازنین ترین یار
  شاید دوباره بینم
  در چشم عاشق تو
  شوقی برای دیدار

  از قلب مهربانت ، دارم امید بخشش
  فرصت بده دوباره ، با بوسه ی نوازش

  فرصت بده که از نو ، از عشق تو بمیرم
  بغضی که در دلم هست ، با بوسه ها بگیرم

  برگشته ام پشیمان
  بگذر تو از گناهم
  آری این گناه من بود
  ای نازنین عاشق
  قلب تو را شکستم
  این اشتباه من بود

  در باز کن به روی ، دل خسته ی اسیری
  ای وای اگر که از من ، این فرصت رو بگیری

  در باز کن به روی ، این عاشق خطا کار
  خشمی که در دلت هست ، بر جان من فرو دار

  برگشته ام پشیمان
  بگذر تو از گناهم
  آری این گناه من بود
  ای نازنین عاشق
  قلب تو را شکستم
  این اشتباه من بوددانلود پشیمان سروش

Suggest Correction of Pashiman Name or Credits