چه بی ثمر می خندم از الهه • Share

  Like
چه بی ثمر می خندم


چه بی ثمر می خندم

  متن آهنگ چه بی ثمر می خندم از الهه

  در این دنیا تک و تنها شدم من
  گیاهی در دل صحرا شدم من
  چو مجنونی که از مردم گریزد
  شتابان در پی لیلا شدم من

  چه بی اثر می خندم
  چه بی ثمر می گریم
  به ناکامی چرا رسوا شدم من
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من

  من آن دیر آشنا را می شناسم
  من آن شیرین ادا را می شناسم
  من آن زود آشنا را می شناسم
  محبت بین ما کار خدا بود
  از اینجا من خدا را می شناسم

  چه بی اثر می خندم
  چه بی ثمر می گریم
  به ناکامی چرا رسوا شدم من
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من

  خوش آن روزی
  که این دنیا سر آید
  قیامت با قیام محشر آید
  بگیرم دامن عدل الهی
  بپرسم کام عاشق کی بر آید

  چه بی اثر می خندم
  چه بی ثمر می گریم
  به ناکامی چرا رسوا شدم من
  چرا عاشق چرا شیدا شدم مندانلود چه بی ثمر می خندم الهه

Suggest Correction of ba samar mikhandam by Elahe Name or Credits